Projekt Hajzl je můj malý osobní projekt.. Vznikl malou inspirací, na nenápadném místě... Toaletách - Hajzlech.. Na těchto stránkách se bude postupně objevovat nový a nový materiál s postupem. Oltskul. Project John is my small personal project.. It was invented with small inspiration, on inconspicuous place... Toilets - Johns.. On theese web pages is going to be step-by-step disclosed new material with progress. Oltskul.

There is quite short, but long way to go... Feel free to chech my lists with "ToDo" and so on lists:
Jestě mě čeká realtivně krátký, ale dlouhy proces... Zde si můžete prohlédnout list věcí "k udělání" a tak podobně:

ToDo / K udělání:

 • Tweak 3D lighting / Poladit 3D světla
 • Aquire studio lights / Získat studiová světla
 • Aquire softboxes / Získat rozptilovače na světla
 • Build GreenScreen rig / Postavit konstrukci pro zelené pozadí
 • Get two peoples for cast / Sehnat si dva lidi jako herce
 • Scrape together KnowHow / Sesmolit KnowHow

Done / Hotovo:

 • 3D models / 3D modely
 • Materials 95% / Povrchy 95%
 • Decoration / Dekorace
 • Got GreenScreen / Mít zelené pozadí
 • Arrange cameraman / Domluvit si kameramana

Maybe / Možná:

 • Make it cool.. / Udělat to dobrý..
 • Lorem / Ispum

An for you, go and please check the gallery: Here...
A pro Vás, prosím koukněte do galerie: Zde...